För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Norrköpings Lärlingsgymnasium.

Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Lärlingsvägen är snabbaste vägen mot ett jobb men du kan även välja att studera vidare. Hos SYV kan du får svar på alla frågor du har.