Länk till Facebook
Länk till Instagram

Hantverksprogrammet

Inför höstterminen 2023 flyttar Hantverksprogrammet på Lärlingsgymnasiet till Kungsgårdsgymnasiet.