Länk till Facebook
Länk till Instagram

Viktig att tänka på när skolan startar

Utbildningskontoret tillsammans med rektorerna informerar om hur terminsstarten 2022 fungerar och vad elever och vårdnadshavare måste tänka på i hänsyn till smittspridning av COVID-virus.

 

Läs hela informationsbrevet här , 158 kB..