Länk till Facebook
Länk till Instagram

Läsårsstart 2021/2022

Välkommen till nytt läsår 2021- 2022

Upprop för läsåret sker måndag 16 augusti 2021 för samtliga klasser och årskurser.

Exakt klockslag och salar kommer under vecka 32.

 

För fortsättande klasser är det APL intensiv-veckor vecka 33-34 (17-27 augusti). Kom ihåg att kontakta din handledare på APL-platsen redan vecka 32 för att stämma av inför första APL-dagen 17 augusti.