Länk till Facebook
Länk till Instagram

Välkomna tillbaka till skolan....

Välkommen tillbaka till skolan – lite grann i alla fall.

Från och med måndag 8 februari är elever i årskurs 1 och 2 på de 3-åriga programmen välkomna tillbaka till skolan för närundervisning av den teoriundervisning som vanligtvis är inne i skolan. Vi kommer att ha både fjärr- och närundervisning. APL fortsätter som tidigare.

Årskurs 1 kommer att ”saxas” att vara i skolan olika veckor (kolla tabellen nedan).
Årskurs 2 har all teoriundervisning i skolan, så kallade närstudier.
Årskurs 3 fortsätter med fjärrstudier. De elever som har överenskommelse om att vara inne i skolan kommer att fortsätta enligt den planen.

Det är viktigt att alla elever håller sig uppdaterade om det aktuella schemat för dagen via schemavisaren av undervisningsgruppens schema.

Denna plan kommer att gälla till och med vecka 10, 12 mars om inte förändringar i restriktioner eller rekommendationer sker.


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 6 + 9


20A

FJÄRR/APL

SKOLA

SKOLA

APL

APL

20B

FJÄRR/APL

SKOLA

SKOLA

APL

APL

20C

FJÄRR/APL

FJÄRR

FJÄRR

APL

APL

20D

FJÄRR/APL

FJÄRR

FJÄRR

APL

APL

Vecka 7+ 10


20A

FJÄRR/APL

FJÄRR

FJÄRR

APL

APL

20B

FJÄRR/APL

FJÄRR

FJÄRR

APL

APL

20C

FJÄRR/APL

SKOLA

SKOLA

APL

APL

20D

FJÄRR/APL

SKOLA

SKOLA

APL

APL

Står det FJÄRR på en lektion sker den digitalt. Står det SKOLA ska du vara i skolan. Elever ska även läsa information från mentor på Classroom.

Vi har gjort anpassningar i schemaplanering med salar och tider för att trängsel på skolan ska undvikas och det är viktigt att alla följer rutinen kring handhygien och rengöring av använda ytor.

Självklart gäller fortfarande regeln att du ska vara symtomfri när du träffar andra människor och ska komma till skolan eller APL.

Har du som elev eller vårdnadshavare frågor och funderingar? Kontakta mentor som har bäst koll på vad som gäller för den aktuella klassen.