Länk till Facebook
Länk till Instagram

Välkommen!

Information till elever och vårdnadshavare

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till en ny termin och ett nytt läsår i gymnasieskolan.

Vi vill också påminna om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi, där vi alla har ett ansvar för att minska smittspridningen. Den här informationen handlar om gymnasieskolans fortsatta rutiner gällande Covid-19 och riktar sig till dig som är elev och till dig som är vårdnadshavare.

Till skillnad från under vårterminen är gymnasieskolorna i Norrköping nu öppna och har ordinarie verksamhet igång igen. Anpassningar i verksamheten kan komma att göras och har redan gjorts för att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla verksamheter i kommunen håller sig uppdaterade om det aktuella läget. Tillsammans kan vi minska smittspridningen, vi behöver ta ett gemensamt ansvar och här behöver vi din hjälp.

Så undviker du att smittor sprids

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att du stannar hemma från skolan om du är sjuk och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller också vid mildare symtom.
 • Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand eller kramas. Det gäller i möjligaste mån hur vi organiserar undervisningen, men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet.

Du kan hjälpa till genom att ta dig till skolan på annat sätt än via buss eller spårvagn

 • Många elever reser idag med kollektivtrafik till skolan. Vi vill dock uppmana dig som kan ta dig till skolan på ett annat sätt att göra det – gå, cykla eller välj ett annat alternativ om du har den möjligheten.
 • Om du måste åka kollektivt är det extra viktigt att visa hänsyn och hålla avstånd till medresenärer. Det gäller både ombord och vid hållplatsen, men också när du stiger på eller kliver av. Låt de som kliver av göra det innan du själv går ombord. Var ute i god tid om du måste åka kollektivt.

Distansundervisning i gymnasieskolan

 • Norrköpings gymnasieskolor är öppna och undervisningen sker i skolan. Om du är frisk ska du vara i skolan och få undervisning och utbildning.
 • Inslag av distansundervisning kan förekomma även under hösten om utbildningens karaktär och innehåll passar bättre att genomföra på distans.
 • Rektor kan besluta om individuella lösningar för elever som är i riskgrupp.

Skolnärvaro

 • Vi vill att alla elever som är sjuka eller har milda symtom stannar hemma. Om du är frisk ska du vara i skolan där undervisningen sker så att du får din utbildning.

Utvecklingssamtal

 • Varje skola kommer informera om hur höstens utvecklingssamtal kommer att genomföras.


På norrkoping.se finns information om coronaviruset, frågor och svar och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande: www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset

På norrkoping.se finns också en särskild webbsida som riktar sig till dig som är ung. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Besök gärna sidan: norrkoping.se/corona-information-till-unga

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till din mentor eller rektor.

Med vänliga hälsningar

Jonas Eriksson, verksamhetschef gymnasieskolan
Claes Göransson, verksamhetschef gymnasieskolan

Information in other languages

English , 317 kB.

Somali , 317 kB.

Arabic , 337 kB.