Bild på nya skolbyggnaden.

Vi flyttar till nya lokaler

Hösten 2023 flyttar Norrköpings Lärlingsgymnasium till nya lokaler på Linköpingsvägen!

Våra nya lokaler ligger intill Ebersteinska gymnasiet på Linköpingsvägen. Vi ser mycket fram emot flytten.

Så kommer våra nya lokaler vara

Skolans nya lokaler kommer ha dagsljusinsläpp genom höga fönster som ger dagsljus djupt in i byggnaden. Vissa av klassrummen kommer ha hög takhöjd som bidrar till en härlig rumsupplevelse. De nya lokalerna innefattar klassrum, grupprum, uppehållsrum, mötesplatser och lärararbetsplatser. Huset är ursprungligen från 1960-talet och gedigna material som till exempel tegel tas tillvara på. Inredningen kommer gå i lugna, ljusa kulörer och rejäla material som till exempel trä och metall.

Närhet till centrum

Flytten innebär att vi kommer närmare de centrala delarna av Norrköping, vilket är positivt.

Samarbete med Eber

Flytten ger oss också ökade möjligheter till att samarbeta med Ebersteinska gymnasiet som blir vår granne.

Mer information

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mikael Karlsson, rektor på Norrköpings Lärlingsgymnasium.

E-post: mikael.karlsson@norrkoping.se
Telefon: 011-15 64 51